Nemrefusion Demo

Du har mulighed for at vælge mellem at se demo enten som selvstændig/arbejdsgiver eller som A-kasse/medlemmer

Indberetterrolle (valg af selvstændig/arbejdsgiver)

Herunder skal du vælge med hvilken rolle du vil foretage indberetninger som:Tip: Din Virk-administrator har mulighed for at sætte dette op i administrationsmodulet, så du ikke vil blive spurgt ved hver indlogning.